Giao thức lệnh giới hạn 1inch

Hãy tận hưởng tính năng lệnh giới hạn sáng tạo và linh hoạt nhất trong DeFi

Xem tài liệu Xem tài liệu Cách sử dụng Cách sử dụng
Start image
$789.7M+ Tổng khối lượng mạng Ethereum
26.8K+ Giao dịch mạng Ethereum
1.8K+ Tổng người dụng Ethereum
Total values border

Tính năng

Không mất phí Không mất phí Không giống như các giao thức cũ, bao gồm 0x, giao thức đặt lệnh giới hạn 1inch không tính phí. Điều này làm cho giao thức cực kỳ hiệu quả khi xét về mặt phí giao dịch.
Định giá động Định giá động Việc tính toán giá được thực hiện bởi các hợp đồng thông minh, dựa trên cung và cầu, tạo điều kiện giao dịch tốt nhất cho người dùng. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho các cuộc đấu giá.
Lệnh điều kiện Lệnh điều kiện Người dùng có thể đặt các điều kiện cụ thể để thực hiện lệnh của họ nhằm tối đa hóa thu nhập từ các hoạt động giao dịch.
Hỗ trợ thêm RFQ Hỗ trợ thêm RFQ Giao thức cho phép thực hiện các yêu cầu báo giá (RFQ) - đơn đặt hàng cho một lượng tiền điện tử cụ thể để mua hoặc bán.
Đa chain Đa chain Giao thức có thể hoạt động trên Ethereum, Binance Smart Chain và Polygon.

Triển khai

Dưới đây là một số trường hợp sử dụng Giao thức Lệnh Giới hạn 1inch. Nhưng giao thức rất linh hoạt và bạn có thể xây dựng nhiều điều trên đây!

Lệnh cắt lỗ

Dựa trên tính năng của lệnh có điều kiện, lệnh cắt lỗ được thực hiện khi nó đạt đến một mức giá cụ thể do người dùng đặt. Khi đạt đến giới hạn giá, vị thế mở sẽ đóng để tránh bị lỗ thêm.

Lệnh cắt lỗ

Lệnh Dừng Trailing

Trong lệnh dừng bán trailing, cũng được triển khai trên tính năng đặt lệnh có điều kiện, người dùng đặt giá dừng ở mức cố định thấp hơn thị trường với số tiền 'trailing' kèm theo. Nếu giá thị trường tăng, giá dừng tăng bằng số tiền trailing. Nếu giá giảm, giá cắt lỗ không đổi.

Lệnh Dừng Trailing

Đấu giá

Nhờ tính năng đặt giá động, giao thức có thể được sử dụng để tăng cường các cuộc đấu giá. Ví dụ: Mô-đun thanh lý 2.0 của Maker DAO dựa trên mô hình đấu giá và người dùng có thể tham gia vào các cuộc đấu giá của Maker DAO, sử dụng Giao thức đặt lệnh giới hạn 1inch.

Đấu giá