Mạng lưới 1inch

Mạng lưới 1inch tích hợp các giao thức phi tập trung có sức mạnh cộng hưởng cho phép các hoạt động sinh lợi nhất, nhanh nhất và được bảo vệ trong không gian DeFi.

About company

Cuộn xuống để xem thêm Scroll Down For More

$115B+ Tổng khối lượng
900K+ Tổng người dùng
5 Các mạng lưới hỗ trợ
6.4M+ Tổng giao dịch
$55B+ Truy cập nguồn thanh khoản
57.40% Chia sẻ tích hợp
144 Các nguồn đã kết nối
1INCH Token quản trị và tiện ích
Total values border

Giao thức tổng hợp 1inch

Một giao thức tạo điều kiện cho các giao dịch nguyên tử an toàn và hiệu quả về chi phí bằng cách tận dụng một loạt các giao thức và thực hiện xác thực đối số và xác minh thực thi.

Tìm hiểu thêm Arrow right
Giao thức tổng hợp 1inch

Giao thức Thanh khoản 1inch

Nhà tạo lập thị trường tự động thế hệ tiếp theo bảo vệ người dùng khỏi các cuộc tấn công xả hàng trước và mang lại hiệu quả sử dụng vốn cho các nhà cung cấp thanh khoản.

Tìm hiểu thêm Arrow right
Giao thức Thanh khoản 1inch

Giao thức lệnh giới hạn 1inch

Hãy tận hưởng tính năng lệnh giới hạn sáng tạo và linh hoạt nhất trong DeFi.

Tìm hiểu thêm Arrow right
Giao thức lệnh giới hạn 1inch

1inch DAO

Một tổ chức tự trị phi tập trung quản trị Mạng lưới 1inch, cho phép những người stake 1INCH bầu chọn cho các thông số giao thức quan trọng và tham gia vào việc quản trị mạng lưới.

Tìm hiểu thêm Arrow right
1inch DAO

1INCH token

Là một token quản trị và tiện ích, 1INCH tạo điều kiện cho nhiều hệ sinh thái token. Nó cho phép người dùng quản lý các giao thức và tham gia vào quá trình phát triển mạng, đóng vai trò như một nhà kết nối token tiện ích trong Giao thức thanh khoản 1inch để định tuyến hiệu quả cao.

Tìm hiểu thêm Arrow right
1INCH token

Các bên liên quan

top-gradient.svg top-gradient-mobile.svg footer-gradient.svg footer-gradient-mobile.svg