Khu báo chí

Giới thiệu Mạng lưới 1inch

Mạng lưới 1inch tích hợp các giao thức phi tập trung mà sức mạnh tổng hợp cho phép các hoạt động sinh lợi nhất, nhanh nhất và được bảo vệ trong không gian DeFi.

Giao thức khởi điểm của Mạng lưới 1inch là giải pháp tổng hợp DEX tìm kiếm các giao dịch trên nhiều nguồn thanh khoản, mang tới cho người dùng tỷ giá tốt hơn bất kỳ sàn giao dịch riêng lẻ nào. Giao thức này kết hợp thuật toán Pathfinder giúp tìm ra các đường dẫn tốt nhất trên những thị trường khác nhau với hơn 60 nguồn thanh khoản trên Ethereum, hơn 30 nguồn thanh khoản trên Binance Smart Chain, hơn 20 nguồn thanh khoản trên Polygon và trên Optimistic Ethereum. Chỉ trong hai năm, công cụ tổng hợp DEX 1inch đã vượt qua giá trị 65 tỷ đô la về tổng khối lượng chỉ tính trên mạng Ethereum.

Giao thức Tổng hợp 1inch tạo điều kiện cho các giao dịch swap an toàn và hiệu quả về chi phí trên nhiều nguồn thanh khoản.

Giao thức Thanh khoản 1inch là công cụ tạo lập thị trường tự động thế hệ tiếp theo bảo vệ người dùng khỏi các cuộc tấn công front-running và mang đến cơ hội hấp dẫn cho các nhà cung cấp thanh khoản.

Giao thức Lệnh Giới hạn 1inch tạo điều kiện cho các cơ hội hoán đổi lệnh giới hạn sáng tạo và linh hoạt nhất trong DeFi. Các tính năng của giao thức như định giá động, đặt lệnh có điều kiện và hỗ trợ thêm RFQ, thực thi đa dạng, bao gồm lệnh cắt lỗ và lệnh dừng đuổi giá, cũng như đấu giá.

Tải về logo tài sản

Nhận đầy đủ bộ tài sản thương hiệu của chúng tôi, bao gồm cả logo Mạng lưới 1inch và token 1INCH

Tải về tài sản
logo

Đối với các câu hỏi về phương tiện truyền thông, vui lòng liên hệ với [email protected]