Khu báo chí

Giới thiệu Mạng lưới 1inch

Mạng lưới 1inch tích hợp các giao thức phi tập trung mà sức mạnh tổng hợp cho phép các hoạt động sinh lợi nhất, nhanh nhất và được bảo vệ trong không gian DeFi.

The initial protocol of the 1inch Network is a DEX aggregator solution that searches deals across multiple liquidity sources, offering users better rates than any individual exchange. This protocol incorporates the Pathfinder algorithm which finds the best paths among different markets over 70+ liquidity sources on Ethereum, 40+ liquidity sources on Binance Smart Chain, 40+ liquidity sources on Polygon, Optimistic Ethereum and Arbitrum. In just over two years the 1inch DEX aggregator has reached 1M users and surpassed $110B in overall volume on the Ethereum network alone.

Giao thức Tổng hợp 1inch tạo điều kiện cho các giao dịch swap an toàn và hiệu quả về chi phí trên nhiều nguồn thanh khoản.

Giao thức Thanh khoản 1inch là công cụ tạo lập thị trường tự động thế hệ tiếp theo bảo vệ người dùng khỏi các cuộc tấn công front-running và mang đến cơ hội hấp dẫn cho các nhà cung cấp thanh khoản.

Giao thức Lệnh Giới hạn 1inch tạo điều kiện cho các cơ hội hoán đổi lệnh giới hạn sáng tạo và linh hoạt nhất trong DeFi. Các tính năng của giao thức như định giá động, đặt lệnh có điều kiện và hỗ trợ thêm RFQ, thực thi đa dạng, bao gồm lệnh cắt lỗ và lệnh dừng đuổi giá, cũng như đấu giá.

The 1inch Wallet is a multichain mobile platform that provides an easy-to-navigate interface with secure storing, transaction and staking capabilities. This versatile wallet was built from the ground up to streamline interacting with 1inch’s features.

Tải về logo tài sản

Nhận đầy đủ bộ tài sản thương hiệu của chúng tôi, bao gồm cả logo Mạng lưới 1inch và token 1INCH

Tải về tài sản
logo

Đối với các câu hỏi về phương tiện truyền thông, vui lòng liên hệ với [email protected]