1inch DAO

Một tổ chức phi tập trung quản lý mạng, cho phép chủ sở hữu 1INCH bỏ phiếu cho bất kỳ quyết định và sáng kiến nào của cộng đồng.

$11.2M+

Số dư Treasury

12.8K+

Giá trị token 1INCH đã stake

6

Địa chỉ bầu chọn

Staking

Stake và Sức mạnh kỳ lân

Người nắm giữ 1INCH có thể stake token của họ trong khoảng thời gian từ một tháng đến hai năm. Đổi lại, họ nhận được Sức mạnh Kỳ lân.

Người stake 1INCH có thể sử dụng Sức mạnh kỳ lân để tham gia quản trị mạng hoặc ủy quyền cho người nắm giữ khác hoặc cho Người giải quyết.

Thời gian thực hiện quản trị

24 THÁNG MƯỜI HAI 2020

Giai đoạn 1: Phân phối token 1INCH

Trong suốt giai đoạn này, 1inch Foundation phân phối token của mình cho các thành viên cộng đồng thông qua các hoạt động khuyến khích khác nhau phù hợp với lịch trình mở token đã khóa. Mục tiêu của giai đoạn này là tạo ra một cộng đồng nền tảng để thực hiện DAO.

2022

Giai đoạn 2: Ra mắt quản trị DAO

Quản trị tức thì: Tính năng của 1INCH token cho phép các thành viên cộng đồng bỏ phiếu thuận tiện cho các cài đặt giao thức khác nhau.

ĐẦU NĂM 2023

Giai đoạn 3: Phi tập trung hóa

Sự ra đời của chức năng DAO chính thức bằng cách cung cấp cho cộng đồng quyền kiểm soát trực tiếp đối với các cơ chế quản trị mở rộng. Mục tiêu cuối cùng của giai đoạn này là để các giao thức 1inch Network và token 1INCH hoàn toàn được phân cấp, sở hữu và quản lý bởi DAO.

1INCH Token

Token 1INCH tạo điều kiện quản lý 1inch DAO. 1INCH cũng có những tính năng tiện ích.

Cung đang lưu hành

1.5B

Tổng cung

137K+

Người nắm giữ

1inch dApp

Điểm khởi đầu công nghệ của 1inch Network. 1inch dApp là nền tảng tổng hợp DeFi số 1, cung cấp sự tiếp cận đến thanh khoản cao nhất và tỷ lệ hoán đổi token tốt nhất trên các sàn giao dịch phi tập trung khác nhau, với các tính năng độc đáo, bao gồm hoàn tất lệnh một phần và khả năng tìm đường dẫn hoán đổi tốt nhất trên nhiều nguồn thanh khoản.

Footer image
top-bgtop-bg-mobilebottom-bgbottom-bg-mobile