Tổ chức 1inch

Một tổ chức phi lợi nhuận phát hành token 1INCH và dành riêng cho việc thúc đẩy Mạng lưới 1inch cùng các sáng kiến mang lại lợi ích cho cộng đồng của mạng lưới.

Start image

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Tổ chức 1inch là thúc đẩy sự phát triển và mở rộng của Mạng lưới 1inch, đồng thời khuyến khích đóng góp thông qua các khoản tài trợ và các phương tiện triển khai vốn khác. Tổ chức 1inch tập trung vào các lĩnh vực sau:

Cộng đồng

Cộng đồng

Thu hút người dùng và tối đa hóa sự phi tập trung của mạng thông qua việc tăng số lượng người stake và tăng sự tham gia của họ vào quản trị DAO.

Tài trợ

Tài trợ

Khuyến khích các cá nhân và nhóm phát triển xây dựng trên các giao thức của Mạng 1inch và đóng góp vào sự phát triển của giao thức.

Chương trình farming

Chương trình farming

Chạy các chương trình yield farming đã được chứng minh là công cụ khởi động hiệu quả cho các đồng blue chip tiềm năng của không gian DeFi, đồng thời cung cấp cho người dùng phần thưởng pool sinh lợi.

Start image

Chương trình tài trợ

Hoạt động chính của Tổ chức 1inch là cung cấp vốn cho các tổ chức và sáng kiến đóng góp vào sự phát triển lâu dài và bền vững của Mạng 1inch.

Tìm hiểu thêm Arrow right

Lĩnh vực quan tâm

Phát triển mạng lưới

Phát triển mạng lưới

Sự tích hợp giúp tăng việc sử dụng các sản phẩm của mạng 1inch và phát triển các công nghệ có lợi cho mạng 1inch

Phát triển cộng đồng

Phát triển cộng đồng

Cho phép các nhóm và cá nhân tăng sức mạnh cho Mạng lưới 1inch thông qua giáo dục, sự kiện và mạng xã hội

Nghiên cứu & phân tích

Nghiên cứu & phân tích

Các dự án nghiên cứu và phân tích cung cấp thông tin chi tiết chính về sự phát triển, cạnh tranh và sản phẩm/thị trường phù hợp của mạng 1inch

Nộp đơn xin tài trợ Arrow right

Thời gian hoạt động

7 tháng 5, 2021 - 2 tháng 7, 2021 Chương trình khai thác thanh khoản Một chương trình khai thác thanh khoản chung với Wirex cung cấp phần thưởng bằng token 1INCH và WXT đã kết thúc
27 tháng 4, 2021 - 25 tháng 5, 2021 Chương trình khai thác thanh khoản Một chương trình khai thác thanh khoản chung với StakeWise cung cấp phần thưởng bằng token 1INCH và SWISE đã kết thúc
22 tháng 4, 2021 - 20 tháng 5, 2021 Chương trình khai thác thanh khoản Một chương trình khai thác thanh khoản chung với Binance cung cấp phần thưởng bằng token 1INCH và BNB đã kết thúc
14 tháng 4, 2021 - 12 tháng 5, 2021 Chương trình khai thác thanh khoản Chương trình khai thác thanh khoản thứ năm nổi bật với bể 1INCH-USDC, 1INCH-ETH và 1INCH-WBTC hoạt động
9 tháng 4, 2021 - 7 tháng 5, 2021 Chương trình khai thác thanh khoản Một chương trình khai thác thanh khoản chung với Ren cung cấp phần thưởng bằng token 1INCH và renDGB đã kết thúc
30 tháng 3, 2020 - 14 tháng 9, 2021 Chương trình khai thác thanh khoản Một chương trình khai thác thanh khoản chung với Opium cung cấp phần thưởng bằng token 1INCH và OPIUM hoạt động
26 tháng 3, 2020 - 22 tháng 4 2021 Chương trình khai thác thanh khoản Một chương trình khai thác thanh khoản chung với Binance cung cấp phần thưởng bằng token 1INCH và BNB đã kết thúc
25 tháng 3, 2020 - 9 tháng 9, 20221 Chương trình khai thác thanh khoản Một chương trình khai thác thanh khoản chung với Vesper cung cấp phần thưởng bằng token 1INCH và VSP hoạt động
24 tháng 3, 2020 - 21 tháng 4 2021 Chương trình khai thác thanh khoản Một chương trình khai thác thanh khoản chung với Ren cung cấp phần thưởng bằng token 1INCH và renBTC đã kết thúc
23 tháng 3, 2020 - 10 tháng 8, 2021 Chương trình khai thác thanh khoản Một chương trình khai thác thanh khoản chung với ICHI cung cấp phần thưởng bằng token 1INCH và ICHI hoạt động
19 tháng 3, 2020 - 16 tháng 4 2021 Chương trình khai thác thanh khoản Một chương trình khai thác thanh khoản chung với ARCx cung cấp phần thưởng bằng token 1INCH và ARCx đã kết thúc
17 tháng 3, 2020 - 14 tháng 4, 2021 Chương trình khai thác thanh khoản Chương trình khai thác thanh khoản thứ tư nổi bật với bể 1INCH-USDC, 1INCH-ETH và 1INCH-WBTC đã kết thúc
26 tháng 2, 2020 - 26 tháng 3, 2021 Chương trình khai thác thanh khoản Một chương trình khai thác thanh khoản chung với Binance cung cấp phần thưởng bằng token 1INCH và BNB đã kết thúc
17 tháng 2, 2020 - 17 tháng 3, 2021 Chương trình khai thác thanh khoản Một chương trình khai thác thanh khoản chung với Vesper cung cấp phần thưởng bằng token 1INCH và VSP đã kết thúc
12 tháng 2, 2020 Phân phối token Phần thưởng có thể nhận cho cộng đồng hoạt động
9 tháng 2, 2020 - 9 tháng 3, 2021 Chương trình khai thác thanh khoản Một chương trình khai thác thanh khoản chung với Tornado cung cấp phần thưởng bằng token 1INCH và TORN đã kết thúc
6 tháng 2, 2020 - 6 tháng 3, 2021 Chương trình khai thác thanh khoản Chương trình khai thác thanh khoản thứ ba nổi bật với bể 1INCH - ETH, ETH-DAI, ETH-USDC, ETH-USDT và ETH-WBTC đã kết thúc
2 tháng 2, 2020 - 2 tháng 3, 2021 Chương trình khai thác thanh khoản Một chương trình 'quadro farming' cung cấp phần thưởng Lido bằng token 1INCH, stETH và LDO đã kết thúc
30 tháng 1, 2020 - 27 tháng 2, 2021 Chương trình khai thác thanh khoản Một chương trình khai thác thanh khoản chung với Opium cung cấp phần thưởng bằng token 1INCH và OPIUM đã kết thúc
9 tháng 1, 2020 - 6 tháng 2, 2021 Chương trình khai thác thanh khoản Chương trình khai thác thanh khoản thứ hai nổi bật với bể 1INCH - ETH, ETH-DAI, ETH-USDC, ETH-USDT và ETH-WBTC đã kết thúc
27 tháng 12, 2020 - 7 tháng 1, 2021 Chương trình khai thác thanh khoản Chương trình khai thác thanh khoản đầu tiên nổi bật với bể 1INCH - ETH, 1INCH - DAI, 1INCH-WBTC, 1INCH-USDC, 1INCH-USDT và 1INCH-YFI đã kết thúc
25 tháng 12, 2020 Phân phối token Phần thưởng có thể nhận cho cộng đồng hoạt động
25 tháng 12, 2020 Ra mắt chương trình sự kiện khởi điểm / tạo token
Xem thêm