Tổ chức 1inch

Một tổ chức phi lợi nhuận phát hành token 1INCH và dành riêng cho việc thúc đẩy Mạng lưới 1inch cùng các sáng kiến mang lại lợi ích cho cộng đồng của mạng lưới.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Tổ chức 1inch là thúc đẩy sự phát triển và mở rộng của Mạng lưới 1inch, đồng thời khuyến khích đóng góp thông qua các khoản tài trợ và các phương tiện triển khai vốn khác. Tổ chức 1inch tập trung vào các lĩnh vực sau:

icon

Cộng đồng

Thu hút người dùng và tối đa hóa sự phi tập trung của mạng thông qua việc tăng số lượng người stake và tăng sự tham gia của họ vào quản trị DAO.

icon

Tài trợ

Khuyến khích các cá nhân và nhóm phát triển xây dựng trên các giao thức của Mạng 1inch và đóng góp vào sự phát triển của giao thức.

icon

Chương trình farming

Chạy các chương trình yield farming đã được chứng minh là công cụ khởi động hiệu quả cho các đồng blue chip tiềm năng của không gian DeFi, đồng thời cung cấp cho người dùng phần thưởng pool sinh lợi.

Start image

Chương trình tài trợ

Hoạt động chính của Tổ chức 1inch là cung cấp vốn cho các tổ chức và sáng kiến đóng góp vào sự phát triển lâu dài và bền vững của Mạng 1inch.

Xin lưu ý rằng vì lý do quy định, các khoản tài trợ của 1inch Foundation không được cung cấp cho công chúng Quần đảo Cayman.
Tìm hiểu thêm

Lĩnh vực quan tâm

icon

Phát triển mạng lưới

Sự tích hợp giúp tăng việc sử dụng các sản phẩm của mạng 1inch và phát triển các công nghệ có lợi cho mạng 1inch

icon

Phát triển cộng đồng

Cho phép các nhóm và cá nhân tăng sức mạnh cho Mạng lưới 1inch thông qua giáo dục, sự kiện và mạng xã hội

icon

Nghiên cứu & phân tích

Các dự án nghiên cứu và phân tích cung cấp thông tin chi tiết chính về sự phát triển, cạnh tranh và sản phẩm/thị trường phù hợp của mạng 1inch

Nộp đơn xin tài trợ
top-bgtop-bg-mobilebottom-bgbottom-bg-mobile