Giao thức tổng hợp 1inch

Giao thức tạo thanh khoản từ các sàn giao dịch khác nhau và có khả năng tách một giao dịch duy nhất trên nhiều sàn giao dịch phi tập trung (DEX) để đảm bảo tỷ lệ hoán đổi tốt nhất.

Khởi động dApp Arrow right
Start image
$217B+ Tổng khối lượng (Ethereum)
7.8M+ Tổng số giao dịch (Ethereum)
102K Người dùng hoạt động hàng tháng (Ethereum)
92 Nguồn thanh khoản (Ethereum)
$19.6B+ Tổng khối lượng (BNB)
6.4M+ Tổng số giao dịch (BNB)
69K Người dùng hoạt động hàng tháng (BNB)
54 Nguồn Thanh khoản (BNB)
$15.6B+ Tổng khối lượng (Polygon)
9.9M+ Tổng số giao dịch (Polygon)
102K Người dùng hoạt động hàng tháng (Polygon)
49 Nguồn thanh khoản (Polygon)
Total values border

Cách hoạt động

The protocol provides aggregation information services on exchange protocols and networks. The core part of the protocol is the 1inch v5 smart contract, which performs runtime verification of transaction execution.

Do đó, tiền của người dùng không thể bị mất ngay cả trong trường hợp tương tác với một nguồn thanh khoản không an toàn. Vì hợp đồng thông minh đảm bảo tính bảo mật, giao thức có thể được sử dụng trong các dịch vụ thông tin tổng hợp khác nhau, chẳng hạn như Pathfinder, do 1inch Labs phát triển và điều hành.

How it works
Pathfinder block

Pathfinder

Một dịch vụ tổng hợp thông tin từ 1inch Labs. Trong vòng chưa đầy một giây, dịch vụ tìm ra các đường dẫn giao dịch tốt nhất trên nhiều thị trường, có tính đến chi phí gas. Pathfinder hoạt động trên 10 mạng lưới blockchain, cho phép người dùng tiết kiệm tới 40% phí gas.

Tài liệu Outside link

Các giao thức được tích hợp