Giao thức tổng hợp 1inch

Giao thức tạo thanh khoản từ các sàn giao dịch khác nhau và có khả năng tách một giao dịch duy nhất trên nhiều sàn giao dịch phi tập trung (DEX) để đảm bảo tỷ lệ hoán đổi tốt nhất.

Khởi động dApp
Start image
$323B+ Tổng khối lượng (Ethereum)
14M+ Tổng số giao dịch (Ethereum)
157K Người dùng hoạt động hàng tháng (Ethereum)
123 Nguồn thanh khoản (Ethereum)
$39.9B+ Tổng khối lượng (BNB)
20.2M+ Tổng số giao dịch (BNB)
228K Người dùng hoạt động hàng tháng (BNB)
76 Nguồn Thanh khoản (BNB)
$23.2B+ Tổng khối lượng (Polygon)
18.1M+ Tổng số giao dịch (Polygon)
139K Người dùng hoạt động hàng tháng (Polygon)
65 Nguồn thanh khoản (Polygon)
Total values border

Cách thức hoạt động

Giao thức cung cấp các dịch vụ tổng hợp thông tin trên các giao thức và mạng trao đổi. Phần cốt lõi của giao thức là hợp đồng thông minh 1inch v5, thực hiện xác minh thời gian chạy của việc thực hiện giao dịch.

Do đó, tiền của người dùng không thể bị mất ngay cả trong trường hợp tương tác với một nguồn thanh khoản không an toàn. Vì hợp đồng thông minh đảm bảo tính bảo mật, giao thức có thể được sử dụng trong các dịch vụ tổng hợp thông tin khác nhau, chẳng hạn như Pathfinder, được phát triển và vận hành bởi 1inch Labs.

How it works
Pathfinder block

Pathfinder

Một dịch vụ tổng hợp thông tin từ 1inch Labs. Trong vòng chưa đầy một giây, dịch vụ tìm ra các đường dẫn giao dịch tốt nhất trên nhiều thị trường, có tính đến chi phí gas. Pathfinder hoạt động trên 11 mạng lưới blockchain, cho phép người dùng tiết kiệm tới 40% phí gas.

Tài liệu

Các giao thức được tích hợp