1inch Aggregation Protocol

1inch Aggregation Protocol tạo điều kiện cho các giao dịch hoán đổi an toàn và hiệu quả về chi phí trên nhiều nguồn thanh khoản.

Cách thức hoạt động

Giao thức cung cấp các dịch vụ tổng hợp thông tin trên các giao thức và mạng trao đổi. Phần cốt lõi của giao thức là hợp đồng thông minh 1inch, thực hiện xác minh thời gian chạy của việc thực hiện giao dịch.

Do đó, tiền của người dùng không thể bị mất ngay cả trong trường hợp tương tác với một nguồn thanh khoản không an toàn. Vì hợp đồng thông minh đảm bảo tính bảo mật, giao thức có thể được sử dụng trong các dịch vụ thông tin tổng hợp khác nhau, chẳng hạn như Pathfinder, do 1inch Network phát triển và điều hành.

How it works
Pathfinder block

Pathfinder

Một dịch vụ tổng hợp thông tin từ 1inch Labs. Trong vòng chưa đầy một giây, dịch vụ tìm ra các đường dẫn giao dịch tốt nhất trên nhiều thị trường, có tính đến chi phí gas.

Tài liệu

Integrated protocols

1inch dApp

Điểm khởi đầu công nghệ của 1inch Network. 1inch dApp là nền tảng tổng hợp DeFi số 1, cung cấp sự tiếp cận đến thanh khoản cao nhất và tỷ lệ hoán đổi token tốt nhất trên các sàn giao dịch phi tập trung khác nhau, với các tính năng độc đáo, bao gồm hoàn tất lệnh một phần và khả năng tìm đường dẫn hoán đổi tốt nhất trên nhiều nguồn thanh khoản.

Footer image
top-bgbottom-bg