Giao thức tổng hợp 1inch

Giao thức tạo thanh khoản từ các sàn giao dịch khác nhau và có khả năng tách một giao dịch duy nhất trên nhiều DEX để đảm bảo tỷ giá tốt nhất.

Khởi động dApp Arrow right
Start image
$70.8B+ Tổng khối lượng mạng lưới Ethereum
3M+ Giao dịch mạng lưới Ethereum
125K Người dùng hoạt động hàng tháng
66 Nguồn thanh khoản mạng lưới Ethereum
$9.8B+ Tổng khối lượng Binance Smart Chain
1.8M+ Giao dịch Binance Smart Chain
27K Người dùng hoạt động hàng tháng
34 Nguồn thanh khoản BSC
$5.2B+ Tổng khối lượng Polygon
1.5B+ Giao dịch Polygon
42K Người dùng hoạt động hàng tháng Polygon
22 Nguồn thanh khoản Polygon
Total values border

Cách hoạt động

Giao thức cung cấp các dịch vụ tổng hợp thông tin trên các giao thức và mạng trao đổi. Phần cốt lõi của giao thức là hợp đồng thông minh 1inch v3, thi hành nhiệm vụ xác minh các giao dịch trong thời gian thực.

Do đó, tiền của người dùng không thể bị mất ngay cả trong trường hợp tương tác với một nguồn thanh khoản không an toàn. Vì hợp đồng thông minh đảm bảo tính bảo mật, giao thức có thể được sử dụng trong các dịch vụ thông tin tổng hợp khác nhau, chẳng hạn như Pathfinder, do Mạng 1inch phát triển và điều hành.

How it works
Pathfinder block

Pathfinder

Một dịch vụ tổng hợp thông tin từ Mạng lưới 1inch. Trong vòng chưa đầy một giây, dịch vụ tìm ra các đường dẫn giao dịch tốt nhất trên nhiều thị trường, có tính đến chi phí gas. Pathfinder hoạt động trên Ethereum và Binance Smart Chain (BSC), cho phép người dùng tiết kiệm tới 40% phí gas.

Tài liệu Outside link

Các giao thức tích hợp