1inch API

1inch API là một thuật toán định tuyến và khám phá tiên tiến cung cấp hoán đổi tài sản tự lưu ký với tỷ giá hấp dẫn nhất trong các hệ sinh thái DeFi lớn như Ethereum, BNB Chain, Polygon và nhiều hệ sinh thái khác.

Ai có thể tích hợp 1inch API?

dApps

bất kỳ nền tảng nào hỗ trợ hoán đổi

76.4M+

Tổng số hoán đổi

500

Nguồn Thanh khoản

<400ms

Thời gian phản hồi

Vì sao sử dụng 1inch API?

icon

Độ sâu thanh khoản lớn nhất

1inch Aggregation Protocol tạo điều kiện minh bạch về giá và truy cập vào thanh khoản thực tế không giới hạn trên nhiều mạng blockchain và hơn thế nữa.

icon

Tỉ giá hoán đổi tốt nhất

Thuật toán Pathfinder khám phá các đường dẫn hiệu quả nhất để hoán đổi token, cho phép phân chia giữa các giao thức khác nhau và tối ưu hóa gas để đảm bảo tỷ giá hối đoái tốt nhất có thể.

icon

Thời gian phản hồi ngắn nhất

1inch API cung cấp cho người dùng thời gian phản hồi dưới 400 ms, một trong số thời gian phản hồi tốt nhất trên thị trường.

icon

Phí thấp nhất

Nhờ vào tính năng tối ưu hóa gas đầy sáng tạo, người dùng có thể tiết kiệm phí gas đáng kể.

icon

API doanh nghiệp

Điểm cuối chuyên dụng để đảm bảo hiệu suất tốt nhất.

icon

Tự lưu ký

1inch API cung cấp dữ liệu thị trường tích hợp để thực hiện lệnh tự lưu ký.

Tham gia các dự án hàng đầu sử dụng 1inch API:

Trust WalletMetamaskInstadappDODOBitKeepLI.FIDefiLlamaCoW SwapExodusLedgerRainbowSafePalZerionTrezorTangemCoolWalletMEWiMe

Tích hợp 1inch API như thế nào?

Cổng nhà phát triển 1inch

Được hỗ trợ bởi 1inch Labs, cổng thông tin dành cho nhà phát triển 1inch là nền tảng SaaS (phần mềm dưới dạng dịch vụ) trên nền tảng đám mây Web3 cung cấp nhiều dịch vụ phần mềm.

Mở cổng nhà phát triển
top-bgtop-bg-mobilebottom-bgbottom-bg-mobile