1inch Liquidity Protocol

Kiếm tiền với 1inch bằng cách cung cấp thanh khoản cho các bể và thu thập thêm phần thưởng dưới dạng token 1INCH để tham gia vào các chương trình khai thác thanh khoản.

Nhận APY trên tài sản đã stake của bạn

Để nhận APY từ tài sản crypto của bạn, bạn có thể cung cấp thanh khoản cho bể thanh khoản 1inch. Nhà cung cấp thanh khoản thu được APY và phần thưởng dựa trên tài sản đã khóa trong bể.

6.9B+

Tổng khối lượng giao dịch

28M+

Tổng LP kiếm được

89.9M+

1INCH được phân phối thông qua các chương trình khai thác thanh khoản

Deprecated

Không đồng ý

Bạn vẫn có thể rút thanh khoản của mình

Rút thanh khoản

Chọn bể thanh khoản 1inch

1inch
1INCH50%
opium
OPIUM50%
Farming$1,976,341116.69%

6.94% APY Bể

48.01% 1INCH Farming APY

61.73% OPIUM Farming APY

Cung cấp thanh khoản
dai
DAI50%
stETH
stETH50%
Farming$54,611,11737.62%

5.67% APY Bể

13.99% 1INCH Farming APY

17.96% LDO Farming APY

Cung cấp thanh khoản
Xem tất cả
Deprecated

Không đồng ý

Bạn vẫn có thể rút thanh khoản của mình

Rút thanh khoản

Tham gia các chương trình khai thác thanh khoản

Để tham gia vào các chương trình khai thác thanh khoản và kiếm token 1INCH, bạn cần phải là nhà cung cấp thanh khoản cho một trong các bể 1inch được hỗ trợ bởi chương trình.

1INCHOPIUM
1INCH - OPIUM
Tổng đã stake$1,952,507
APY109.75%
Nạp tiền
DAIstETH
DAI - stETH
Tổng đã stake$54,529,778
APY32.06%
Nạp tiền
Xem tất cả

1inch dApp

Điểm khởi đầu công nghệ của 1inch Network. 1inch dApp là nền tảng tổng hợp DeFi số 1, cung cấp sự tiếp cận đến thanh khoản cao nhất và tỷ lệ hoán đổi token tốt nhất trên các sàn giao dịch phi tập trung khác nhau, với các tính năng độc đáo, bao gồm hoàn tất lệnh một phần và khả năng tìm đường dẫn hoán đổi tốt nhất trên nhiều nguồn thanh khoản.

Footer image
top-bgbottom-bg