Giao thức Thanh khoản 1inch

Kiếm tiền với 1inch bằng cách cung cấp thanh khoản cho các bể và thu thập thêm phần thưởng dưới dạng token 1INCH để tham gia vào các chương trình khai thác thanh khoản.

Khởi động dApp Arrow right
Start image

Kiếm lãi từ tài sản của bạn

Để kiếm tiền từ tài sản crypto của bạn, tất cả những gì bạn cần làm là cung cấp thanh khoản cho các bể 1inch. Các nhà cung cấp thanh khoản thu thập phần thưởng từ các tài sản bị khóa trong bể và thêm phần thưởng yield farming dưới dạng token 1INCH.

$53.7M+ Tổng thanh khoản
$6.9B+ Tổng khối lượng giao dịch
$28M+ Tổng LP kiếm được
89.9M+ 1INCH được phân phối thông qua các chương trình khai thác thanh khoản
Total values border

Chọn bể thanh khoản 1inch

1inch
1INCH 50%
opium
OPIUM 50%
Farming $1,976,341 116.69%

6.94% Pool APY

48.01% 1INCH Farming APY

61.73% OPIUM Farming APY

Cung cấp thanh khoản Arrow right Arrow right
dai
DAI 50%
stETH
stETH 50%
Farming $54,611,117 37.62%

5.67% Pool APY

13.99% 1INCH Farming APY

17.96% LDO Farming APY

Cung cấp thanh khoản Arrow right Arrow right
Xem tất cả Arrow right

Tham gia các chương trình khai thác thanh khoản

Để tham gia vào các chương trình khai thác thanh khoản và kiếm token 1INCH, bạn cần phải là nhà cung cấp thanh khoản cho một trong các bể 1inch được hỗ trợ bởi chương trình.

1INCH OPIUM
1INCH - OPIUM
Tổng đã stake $1,952,507
APY 109.75%
Nạp tiền Arrow right
DAI stETH
DAI - stETH
Tổng đã stake $54,529,778
APY 32.06%
Nạp tiền Arrow right
Xem tất cả Arrow right

Cách tham gia

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách trở thành nhà cung cấp thanh khoản và tham gia vào chương trình khai thác thanh khoản với Giao thức thanh khoản 1inch.

1
Bước 1

Chọn bể thanh khoản 1inch

• Đi đến Giao thức Thanh khoản 1inch; • Kết nối ví của bạn; • Chọn bể thanh khoản và nhấn vào biểu tượng '+' hoặc nút 'Cung cấp thanh khoản';
Warning

Xin lưu ý rằng tài sản cho mỗi cặp mà bể cung cấp theo số lượng như nhau. Do đó, bạn cần đảm bảo có đủ số dư tài sản của cả hai.

1
2
Bước 2

Chọn số lượng và mở khóa tài sản

• Chọn lượng thanh khoản bạn muốn cung cấp bằng cách nhập giá trị trong 'nhập số token LP để đào' hoặc 'giá trị theo USD'. Bạn cũng có thể chọn lượng token tối đa bằng cách nhấn 'tối đa'; • Nhấn 'mở khóa', chọn một tùy chọn mở khóa trong trường token, ký giao dịch trong ứng dụng ví và chờ cho đến khi được khai thác;
Warning

Lưu ý rằng bạn cần mở khóa cả hai trong bể.

2
3
Bước 3

Cung cấp thanh khoản

• Nhấn nút 'Cung cấp Thanh khoản'. Ký trong ví của bạn và chờ giao dịch được khai thác;
Approve

Bây giờ bạn có token LP của bể trong ví của bạn, đại diện cho phần thanh khoản của bể tương ứng.

3
4
Bước 4

Chọn pool thanh khoản 1inch để farming

• Đi đến Giao thức Thanh khoản 1inch; • Trên tab 'farming', tìm bể bạn vừa cung cấp thanh khoản và nhấn 'nạp tiền';
Warning

Để tham gia vào các chương trình khai thác thanh khoản và kiếm token 1INCH, bạn cần phải là nhà cung cấp thanh khoản cho một trong các bể 1inch được hỗ trợ bởi chương trình

4
5
Bước 5

Chọn số lượng và mở khóa token LP của bạn

• Nhập số lượng token LP tối đa bằng cách nhấn 'số dư': ở góc trên bên phải của trường; • Nhấn 'mở khóa token', chọn một trong hai tùy chọn mở khóa; Xác nhận giao dịch trong ví của bạn và đợi nó được khai thác;
5
6
Bước 6

Tham gia khai thác thanh khoản

• Nhấn nút 'nạp tiền'; • Ký giao dịch trong ứng dụng ví của bạn.
Approve

Ngay khi giao dịch được khai thác, quy trình cung cấp thanh khoản đã hoàn tất. Và bạn sẽ bắt đầu kiếm được token 1INCH của mình!

6