Giao thức Thanh khoản 1inch

Kiếm tiền với 1inch bằng cách cung cấp thanh khoản cho các bể và thu thập thêm phần thưởng dưới dạng token 1INCH để tham gia vào các chương trình khai thác thanh khoản.

Khởi động dApp
Start image

Nhận APY trên tài sản đã stake của bạn

Để nhận APY từ tài sản crypto của bạn, bạn có thể cung cấp thanh khoản cho bể thanh khoản 1inch. Nhà cung cấp thanh khoản thu được APY và phần thưởng dựa trên tài sản đã khóa trong bể.

$6.9B+ Tổng khối lượng giao dịch
$28M+ Tổng LP kiếm được
89.9M+ 1INCH được phân phối thông qua các chương trình khai thác thanh khoản
Total values border

Không đồng ý

Bạn vẫn có thể rút thanh khoản của mình

Chọn bể thanh khoản 1inch

1inch
1INCH 50%
opium
OPIUM 50%
Farming $1,976,341 116.69%

6.94% Pool APY

48.01% 1INCH Farming APY

61.73% OPIUM Farming APY

Cung cấp thanh khoản
dai
DAI 50%
stETH
stETH 50%
Farming $54,611,117 37.62%

5.67% Pool APY

13.99% 1INCH Farming APY

17.96% LDO Farming APY

Cung cấp thanh khoản
Xem tất cả

Không đồng ý

Bạn vẫn có thể rút thanh khoản của mình

Tham gia các chương trình khai thác thanh khoản

Để tham gia vào các chương trình khai thác thanh khoản và kiếm token 1INCH, bạn cần phải là nhà cung cấp thanh khoản cho một trong các bể 1inch được hỗ trợ bởi chương trình.

1INCH OPIUM
1INCH - OPIUM
Tổng đã stake $1,952,507
APY 109.75%
Nạp tiền
DAI stETH
DAI - stETH
Tổng đã stake $54,529,778
APY 32.06%
Nạp tiền
Xem tất cả