Ví 1inch

Điểm khởi đầu DeFi của bạn

Ví tiền điện tử dễ sử dụng với bộ tính năng tinh vi

appstore2 googleplay3 android-apk-2
Start new image

Hệ sinh thái DeFi trên điện thoại của bạn

Tất cả các sàn giao dịch phi tập trung trong một ứng dụng duy nhất

Nhiều nguồn thanh khoản trên

Tất cả các sàn giao dịch phi tập trung trong một ứng dụng duy nhất

Bảo mật hàng đầu

Tất cả các giao dịch được bảo vệ khi ví phân tích dữ liệu gọi đến, hiển thị những gì đang xảy ra theo cách thân thiện với người dùng. Enclave bảo mật công nghệ đã bật mặc định.
Bảo mật hàng đầu

Đang quét private key và seed phrase

Người dùng có thể dễ dàng nhập ví bằng cách quét private key hoặc seed phrase bằng camera điện thoại trực tiếp trong ứng dụng. Tính năng này được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Đang quét private key và seed phrase

Sao lưu an toàn vào Apple iCloud

Người dùng có thể cài đặt ứng dụng trên thiết bị khác và dùng mật khẩu của họ truy cập vào ví qua iCloud.

Sao lưu an toàn vào Apple iCloud
Giao dịch flash Giao dịch flash Giao dịch flash có sẵn trên mạng lưới Ethereum, có xác suất vào memory pool công khai rất thấp trước khi thực hiện.
Tính linh hoạt của WalletConnect Tính linh hoạt của WalletConnect Tính năng WalletConnect có thể dùng trong nền trong khi một vài tùy chọn WalletConnect có thể dùng đồng thời.
Hỗ trợ EIP-681 Hỗ trợ EIP-681 Ví hỗ trợ yêu cầu thanh toán EIP-681, cho phép người dùng thanh toán bằng URL.
Ký giao dịch ngay lập tức Ký giao dịch ngay lập tức Bất kể kích thước giao dịch, các giao dịch có thể được duyệt và ký ngay lập tức, bao gồm cả thông qua WalletConnect.
Quản lý giao dịch nâng cao Quản lý giao dịch nâng cao Nhà giao dịch có thể hủy giao dịch đã gửi hoặc điều chỉnh giá gas để tăng tốc độ thực hiện giao dịch.
Sao lưu an toàn vào Apple iCloud Sao lưu an toàn vào Apple iCloud Người dùng có thể cài đặt ứng dụng trên thiết bị khác và dùng mật khẩu của họ truy cập vào ví qua iCloud.