Start image

Maker DAO

Chức năng chính của hệ sinh thái Maker là phát hành stablecoin Dai, được neo giá với đô la Mỹ theo tỷ lệ 1:1 và để tạo điều kiện cho các ứng dụng và dịch vụ dựa trên Dai. Maker và hệ sinh thái hoạt động như một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO), nhằm giải quyết vấn đề trao đổi giá trị ổn định trên Ethereum theo cách hoàn toàn phi tập trung.

iconicon

Giới thiệu

Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

Tài liệu kỹ thuật của hệ sinh thái Maker đã được phát hành vào tháng 12 năm 2017 và một nền tảng cho các hợp đồng thông minh đã được ra mắt trên Ethereum vào đầu năm 2018.

Vào ngày 18 tháng 11 năm 2019, các thay đổi quan trọng với dự án Maker đã được thực hiện. Từ thời điểm đó, ETH không còn là tài sản thế chấp duy nhất và lâu dài để có được Dai mới. Các tài sản ảo Dai giờ đây có thể được hỗ trợ bởi các tài sản thế chấp khác, giới thiệu Dai Đa Thế Chấp (MCD).

Các hợp đồng thông minh của hệ thống Maker được gọi là “Vault” và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo Dai chống lại tài sản thế chấp bị khóa. Tất cả các đồng Dai đều hiện đang lưu hành, những đồng này được tạo ra bởi Vaults.

Người dùng có thể tạo ra Dai bằng cách tạo các token mới dựa trên tài sản thế chấp của họ. Đổi lại, họ có thể đốt Dai khi hoàn trả số dư Dai đã tạo của họ. Điều này xảy ra trên chuỗi, cho phép kiểm toán đầy đủ việc luân chuyển Dai và các tài sản thế chấp hỗ trợ nó.

Vault đi kèm với phí và rủi ro ban đầu. Để tạo Dai, người tham gia phải trả Phí ổn định (SF), quy mô có thể thay đổi dựa trên quyết định của các nhà đầu tư MKR thông qua biểu quyết. Để lấy lại tài sản thế chấp, người dùng phải hoàn trả Dai và SF đã tích lũy đã tạo trước đó.

Dai stablecoin

Dai là một token ERC-20 ổn định giá trên mạng Ethereum. Nó được phát hành thông qua hợp đồng thông minh (hoặc Vaults). Hiện tại, giới hạn Dai tối đa có thể được tạo là 100 triệu, mặc dù việc tăng từ 10 triệu lên 20 triệu đang được thảo luận. Dai là một stablecoin được neo giá với đô la Mỹ theo tỷ lệ 1:1.

Nhờ Dai, dự án Compound cho phép người dùng vay hoặc nhận lãi cho vay và điều này hoàn toàn phi tập trung bằng cách sử dụng hệ thống hợp đồng thông minh.

Các dự án, bao gồm Next hoặc Celsius - cũng cho phép người dùng sử dụng Dai làm tài sản thế chấp để vay hoặc nhận lãi trên các stablecoin đã ký gửi.

Đọc thêm

Lộ trình

Tháng 12, 2017

Single-Collateral Dai (SCD) (Dai Thế chấp đơn) ra mắt.

Tháng 4, 2019

Tái cấu trúc Maker Ecosystem Growth Foundation.

Tháng 11, 2019

Multi-Collateral Dai (SCD) (Dai Đa Thế chấp) ra mắt.

Tháng 12, 2019

Chuyển giao kiểm soát token MKR.

Tháng 2, 2020

Mô-đun bảo mật quản trị (GSM) được đưa lên mạng.

Tháng 1, 2021

Phát triển và ra mắt Thị trường DAO.

Tháng 3, 2021

Token DAO được niêm yết trên Coinsbit và Eomarkets.

Nhà đầu tư Maker DAO

Dragonfly Capital PartnersAndreessen HorowitzParadigm

Integrated protocols

top-bgtop-bg-mobilebottom-bgbottom-bg-mobile