DEFY và nhận một NFT từ 1inch Network!

Tuyên ngôn

OBEY là một mô hình lỗi thời, phản tiến hóa do các tập đoàn tập quyền khổng lồ, các phương tiện truyền thông giật gân và các chế độ chính trị độc tài áp đặt lên chúng ta.

Đã đến lúc bỏ OBEY lại phía sau và chuyển sang mô hình DEFY! Chúng tôi thực sự tin rằng nhân loại hiện đã sẵn sàng bước vào một kỷ nguyên phi tập trung hóa mới. Đây sẽ là kỷ nguyên mà tiếng nói của mỗi chúng ta có trọng lượng đáng kể, kỷ nguyên mà bạn chọn không gian truyền thông của riêng mình và kỷ nguyên mà sự minh bạch của các quy trình chính trị và kinh tế đảm bảo quyền và cơ hội bình đẳng cho mỗi cá nhân.

Để quá trình chuyển đổi sang kỷ nguyên mới suôn sẻ hơn, các sản phẩm DEFI của chúng tôi được xây dựng để DEFY!

defy (de·​fy | \ di-ˈfī , dē- \)

1: đương đầu với sức cản chắc chắn : KHÔNG QUAN TÂM

//defy ý kiến công khai

//gặp rắc rối vì bất chấp lệnh của tòa án

2: để chống lại các nỗ lực : CHỐNG CỰ

//phân loại tranh defy

//quyết định bất chấp mọi logic

3: để thử thách làm gì đó được xem là không thể : DÁM LÀM

//thách thức chúng ta đặt tên cho một bộ phim hay hơn

4 (cổ xưa): thách thức chiến đấu

*All the proceeds from NFT sales will be donated to the charity organization Crypto Kids Camp.

Pre footer new image

1inch DEFY Wallet

  • Nhiều DEX trên nhiều mạng

  • Hoán đổi token ngay lập tức ở mức giá tốt nhất

  • Bảo mật hàng đầu và toàn quyền kiểm soát tài sản của bạn

  • Trình duyệt Web3 để điều hướng không gian DeFi

top-bgtop-bg-mobile