Token 1INCH

Token 1INCH tạo điều kiện cho nhiều hệ sinh thái token, đóng vai trò như token quản trị và token tiện ích.

Start image
$4.28 Giá hiện tại
181M Cung hiện tại
1.5B Tổng cung
137K+ Người nắm giữ
Total values border

Đa hệ sinh thái token

Token 1INCH cho phép quản trị giao thức, cho phép người stake 1INCH bỏ phiếu và nhận phần thưởng. Token được áp dụng với các khả năng khác nhau trong hai giao thức hiện có và sẽ được sử dụng trong hệ sinh thái token của tất cả các giao thức mới do Mạng 1inch phát hành. 1INCH là token đa chain, hiện có sẵn trên Ethereum và trên Binance Smart Chain (BSC) qua một cầu nối.

Token utility

Tiện ích

Hiện tại, ứng dụng chính của 1INCH dưới tư cách token tiện ích là trong Giao thức thanh khoản 1inch, nơi được sử dụng làm trình kết nối để đạt được định tuyến hiệu quả cao.
Token governance

Quản trị

Token 1INCH được sử dụng để quản lý tất cả các giao thức hiện tại và tương lai của Mạng lưới 1inch. Nó được sử dụng trong các mô-đun quản trị của Giao thức tổng hợp 1inch và Giao thức thanh khoản 1inch.
Token multiChain

Đa chain

Token 1INCH hiện có sẵn trên Ethereum và Binance Smart Chain (BSC). Việc tích hợp BSC được thực hiện qua một cầu nối, không phát hành thêm token.

Lịch mở khóa token

Vào ngày phát hành, 6% trong tổng số phát hành 1,5 tỷ token 1INCH đã được mở khóa. Các token còn lại sẽ được mở khóa dần dần trong khoảng thời gian 4 năm cho đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2024.

Chart

Phân phối token

30% tổng nguồn cung token sẽ dành cho các chương trình khuyến khích cộng đồng. 14,5% token khác tạo thành quỹ tăng trưởng và phát triển sẽ được sử dụng để cấp các khoản tài trợ và khuyến khích các nhà phát triển xây dựng trên các giao thức 1inch. Số token còn lại sẽ được chuyển đến tay những người ủng hộ và những người đóng góp cốt lõi.

Pie chart