1inch API

1inch API là một thuật toán định tuyến và khám phá hiện đại, cung cấp các giao dịch hoán đổi tài sản không giám sát với tỷ lệ hấp dẫn nhất trên các hệ sinh thái DeFi chính - Ethereum, BNB Chain và Polygon (Matic).

Nó tìm ra các đường dẫn hoán đổi token hiệu quả nhất, phân chia hoán đổi giữa các giao thức khác nhau và thậm chí độ sâu thị trường khác nhau trong một giao thức.

Ai có thể tích hợp 1inch API?

dApps

bất kỳ nền tảng nào hỗ trợ hoán đổi

Bắt đầu tích hợp API của bạn Liên hệ chúng tôi để tích hợp API
29M+ Tổng số hoán đổi
358 Nguồn Thanh khoản
<400ms Thời gian phản hồi
Total values border

Vì sao sử dụng 1inch API?

Độ sâu thanh khoản lớn nhất

API tạo điều kiện minh bạch về giá và truy cập vào gần 100 nguồn thanh khoản trên Ethereum, cộng với gần 250 nguồn khác trên các mạng được hỗ trợ khác.

Giá tốt nhất

1inch API khám phá ra các đường dẫn hiệu quả nhất để hoán đổi token, cho phép phân chia giữa các giao thức khác nhau trong một cuộc đấu thầu để có được giá tốt nhất.

Thời gian phản hồi nhanh nhất

API 1inch cung cấp cho người dùng thời gian phản hồi dưới 400 ms, tốt nhất trên thị trường.

Phí thấp nhất

Nhờ vào tính năng tối ưu hóa gas đầy sáng tạo, người dùng có thể tiết kiệm phí gas đáng kể.

API doanh nghiệp

Điểm cuối chuyên dụng để đảm bảo hiệu suất tốt nhất.

Ví non-custodial

1inch API cung cấp dữ liệu thị trường tích hợp để thực hiện lệnh ví non-custodial.

Tích hợp API của chúng tôi

Quá trình tích hợp cho API có sẵn trên năm chuỗi, cực kỳ dễ dàng và có thể được thực hiện chỉ với hai lệnh gọi:

Nhận báo giá bằng cách sử dụng /v4.0/${chainId}/quote điểm cuối
Nhận dữ liệu gọi để giao dịch /v4.0/${chainId}/swap điểm cuối
Xem tài liệu

Tham gia các dự án hàng đầu sử dụng 1inch API:

Bạn quan tâm đến tích hợp 1inch API?

Nếu có câu hỏi liên quan đến hợp tác với 1inch, hãy liên hệ!

Liên hệ